English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Aktivni turizem v Srcu Slovenije

1. marec 2013 - Center za razvoj Litija je 26. in 27. februarja 2013 v Ivančni Gorici gostil partnerje evropskega projekta AcTour – Aktivni turizem. Pred kratkim smo v okviru projekta zaključili z izobraževanji za turistične ponudnike območja Srce Slovenije o ključnih temah za kakovosten razvoj turističnih dejavnosti. Predavanj, ki so jih vodili priznani slovenski strokovnjaki s področja turizma, se je udeležilo kar 80 turističnih ponudnikov.

Gostje iz tujine so bili nastanjeni v gostiščub Na Pajčni v Zagradcu pri Ivančni Gorici. Na študijskem obisku smo jim predstavili južni del območja Srce Slovenije in jih seznanili z rekreacijskimi aktivnostmi, ki so na območju najbolj priljubljene: kolesarjenje, pohodništvo, jahanje in adrenalinski športi. Obiskali so Jurčičevo domačijo na Muljavi, Kmetijo Erjavec v Gorenji vasi in Deželo kozolcev v Šentrupertu.

Srečanje v Sloveniji je bilo zadnje v okviru projekta, ki se je leto in pol izvajal v okviru programa Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci. Konec marca se projekt zaključuje.


Srečanje partnerjev je potekalo v gostišču Na Pajčni v Zagradcu pri Ivančni Gorici


Partnerji so si med drugim ogledali primer uspešnega podjetništva na podeželju - Kmetijo Erjavec v Gorenji vasi pri Ivančni Gorici
Izdelali smo priročnik o aktivnem turizmu, ki bo turističnim ponudnikom služil za še uspešnejši razvoj njihovih dejavnosti

Produkcija: Peternet