English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Strokovnjaki s področja inovativnosti v Srcu Slovenije

22. marec 2013 - V Kamniku je 20. in 21. marca 2013 potekalo srečanje partnerjev projekta IN-EUR, pri katerem kot partner sodeluje Razvojni center Srca Slovenije. Projekt se ukvarja z merjenjem inovativnosti v osmih evropskih regijah, med njimi je tudi območje Srce Slovenije.

Projektni partnerji iz Malte, Nemčije, Italije, Irske, Francije, Litve, Romunije in Slovenije so na srečanju, ki je potekalo v Hotelu Malograjski dvor v Kamniku, veliko pozornosti posvetili indikatorjem za merjenje inovativnosti v posameznih regijah. Partnerji so obravnavali osnutke obrazcev, ki bodo služili za preverjanje dostopnosti in razpoložljivosti pridobivanja podatkov.

Partnerji so se ob tej priložnosti udeležili Konference o inovativnih lokalnih skupnostih, ki je 21. marca 2013 potekala na Krki pri Ivančni Gorici. Organizirali so jo Razvojni center Srca Slovenije, Občina Ivančna Gorica in podjetje Vibacom. Konferenca je izpostavila nekaj ključnih vsebin: pomen in vlogo inovativnih lokalnih skupnosti, pomen medgeneracijskega sobivanja, turizma, inovativnega podjetništva, lokalne samooskrbe, energetike in prostorskega razvoja. Partnerji iz tujine so bili nad predstavljenimi projektih dobrih praks navdušeni.


Partnerji projekta IN-EUR iz Malte, Nemčije, Italije, Irske, Francije, Litve, Romunije in Slovenije


Delovno srečanje je potekalo v Hotelu Malograjski dvor v Kamniku


Partnerji so se udeležili tudi Konference o inovativnih lokalnih skupnostih na Krki pri Ivančni Gorici

Produkcija: Peternet