English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Vse o malih komunalnih čistilnih napravah

5. marec 2013 - Center za razvoj Litija je skupaj s podjetjem Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik za občane pripravil brezplačno predavanje o malih komunalnih čistilnih napravah, ki je 4. marca 2013 potekalo v sejni sobi Občine Litija.

Meta Levstek iz podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik je preko 35 udeležencev seznanila s stanjem in zakonodajo na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda iz gospodinjstev, pa tudi z možnostmi za rešitve. Dejstvo namreč je, da običajno čiščenje komunalnih odpadnih voda iz gospodinjstev s pomočjo greznic zaradi neustrezne konstrukcije in preobremenitve že dolgo ne ustreza več sedanjim okoljskim standardom. Udeleženci so se seznanili zakaj je potrebna investicija v male komunalne čistilne naprave, kako se odpadne vode lahko očisti, kako naprave delujejo in kakšni tipi obstajajo na slovenskem tržišču.

Udeleženci so postavili tudi veliko vprašanj, ki so bila povezana predvsem s ceno ter nujnostjo postavitve malih komunalnih čistilnih naprav. Zakonodaja namreč predvideva, da naj bi bila vsa slovenska gospodinjstva priključena na male komunalne čistilne naprave do konca leta 2017.


Brezplačnega predavanja o malih komunalnih čistilnih napravah se je v Litiji udeležilo preko 35 občanov

Produkcija: Peternet