English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov pristop k planiranju mobilnosti v Srcu Slovenije

15. marec 2013 - V okviru evropskega projekta POLY-SUMP, ki se ukvarja z zmanjševanjem uporabe osebnih vozil pri vsakdanjih opravkih, je med 7. in 13. marcem 2013 v Anconi potekala delavnica z naslovom »European Future Search Workshop«. Poleg Razvojnega centra Srca Slovenije, se jo je udeležilo tudi 5 predstavnikov organizacij, ki se ukvarjajo z mobilnostjo (LPP, Kam-Bus, Občina Domžale, Občina Mengeš in organizacija CIPRA).

Na delavnici je sodelovalo okrog 40 udeležencev iz osmih evropskih držav: Italija, Nizozemska, Švedska, Grčija, Portugalska, Avstrija, Francija in Slovenija. Izmenjali so si izkušnje iz svojih policentričnih regij in opredelili izzive, ki so pred nami v prihodnosti. Z uporabo metode »future search« je bila izvedena skupna analizo, kaj se je na področju mobilnosti v Evropi in posameznih regijah dogajalo v preteklih 50 letih. Pogled je bil usmerjen tudi v prihodnost z vizijo kakšna bo mobilnost v roku 30-50 let, kakšno prihodnost si želijo posamezne regije in kako lahko to dosežemo. Določene so bile tudi akcije, ki so na ravni Evropske unije in regij potrebne za uresničitev skupne vizije mobilnosti.

Drugi del delavnice je bil namenjen poglobljenemu seznanjanju z metodologijo »Future Search Workshop«, ki jo bodo partnerji uporabili tudi v lokalnem okolju. V jesenskih mesecih bo namreč Razvojni center Srca Slovenije, ki je partner pri projektu POLY-SUMP na pilotnem območju osmih občin v Srcu Slovenije (Komenda, Kamnik, Lukovica, Moravče, Domžale, Mengeš, Trzin in Dol pri Ljubljani) izvedel lokalno delavnico na temo mobilnosti, hkrati pa bomo pripravili tudi akcijski načrt za prihodnost.
Udeleženci delavnice "European Future Search Workshop" v Anconi

Produkcija: Peternet