English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Upravljanje prometa in mobilnost

1. marec 2013 - V Srcu Slovenije si preko evropskih projektov prizadevamo za izboljšanje regionalnih transportnih sistemov s pomočjo novih znanj in dobrih praks. Z namenom pridobivanja novih znanj smo se v okviru projekta RITS-NET med 27. in 28. februarjem 2013 v Latviji udeležil delavnice na temo upravljanja prometa in mobilnost.

Na delavnici so sodelovali latvijski in tuji strokovnjaki s področja upravljanja prometa in mobilnosti. Izkušnje s tega področja je predstavil tudi Blaž Gostiša iz slovenskega podjetja Traffic design. Izpostavil je uvajanje ITS sistemov na slovenskih avtocestah, opremljenost slovenskih avtocest z omenjenimi sistemi, ki potekajo po tehnično najbolj zahtevnih terenih in kontrolne centre na avtocesti ter predlog ustanovitve nacionalnega kontrolnega centra v Ljubljani.

Izkušnje s tega področja so predstavili tudi latvijski kolegi. Izvajajo projekt »Move on green«, katerega cilj je izboljšanje regionalnih politik s področja trajnostne mobilnosti na podeželskih in gorskih območjih. Predstavili so izkušnje iz regije Vidzeme, kjer so za namene planiranja ustvarili interaktivno mapo s postajami javnega potniškega prometa in simulacijo dnevnih tokov po regijskem prometnem omrežju. Kot rezultat boljšega planiranja so dosegli okoli 10% manjšo porabo goriva na javnih avtobusih.

Predstavnica avstrijskega podjetja Austria Tech je izpostavila stanje na področju upravljanja prometa in predvsem visoke stroške, ki so povezani z gradnjo nove cestne infrastrukture. Ti stroški lahko v urbanih območjih dosežejo do 100 milijonov evrov na kilometer avtoceste. Prav zato sistemi za upravljanje prometa lahko optimizirajo prometne tokove, omogočajo varen in učinkovit promet. Sistemi za upravljanje prometa prispevajo k izkoriščanju obstoječe infrastrukture na bolj učinkovit način, minimalizirajo nevarne situacije in nesreče, prihranijo denar in obvladujejo nevarne situacije.


S programi za upravljanje prometa se na ravni evropskega projekta RITS-net ukvarjajo partnerji iz Italije, Irske, Španije, Latvije, Bolgarije, Madžarske, Avstrije in Slovenije


Med udeleženci delavnice je bil tudi Gašper Kleč iz Centra za razvoj Litija


Produkcija: Peternet