English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Imamo novo ime: RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE

Z veseljem sporočamo, da se je Center za razvoj Litija preimenoval v Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.. Center že nekaj let ne deluje zgolj v lokalnem okolju občine Litija, saj od leta 2006 skupaj s partnerskimi občinami razvija znamko Srce Slovenije. Prav zato je bil korak v smeri preimenovanja smiseln in pričakovan.Produkcija: Peternet