English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije želi postati starostnikom prijazno območje

7. marec 2013 - Razvojni center Srca Slovenije je 6. marca 2013 v Medgeneracijskem centru Bistrica v Domžalah organiziral dogodek na temo aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja. Na njem so udeleženci izmenjali ideje za razvoj tega pomembnega področja na našem območju v prihodnosti.

Zanimivo je dejstvo, da bo po projekcijah prebivalstva leta 2060 že vsak tretji prebivalec Slovenije starejši od 65 let, skoraj vsak osmi pa nad 80 let. S tem izzivom se sooča ves razviti svet, posebno pozornost pa temu področju namenja Evropska unija. Zanimiva razprava se je odvijala tudi med predstavniki lokalnih skupnosti, ki so se udeležili srečanja v Domžalah. Andreja Pogačnik Jarc, podžupanja Občine Domžale, je povedala, da »se je srečanja na temo medgeneracijskega sodelovanja v Domžalah udeležila z velikim pričakovanjem, saj je tema nadvse aktualna in izkazalo se je, da so udeleženci na delavnici aktivno sodelovali, znanje in izkušnje pa strnili v zaključke, ki bodo pripomogli k uresničitvi idej za prijaznejše sobivanje v Srcu Slovenije«.
 
 
Dogodka so se udeležili tudi strokovnjaki z nacionalnega nivoja, med njimi dr. Vesna Dolničar iz Fakultete za družbene vede, dr. Drago Rudl iz podjetja MKS d. o. o. in dr. Imre Cikajlo iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta SOČA, Roman Čretnik iz Zavoda zlata leta in Žiga Vavpotič, ki je pobudnik zelo uspešnega projekta Simbioza. Mag. Roman Rener, svetovalec Zavoda Oreli, je poudaril, da je bilo veliko inovativnega dela na temo medgeneracijskega sodelovanja že opravljenega. Povedal je, da so »v Kamniku v treh letih razvili inovativni lokalni model pomoči za starejše. Sistem je implementiran v praksi in pripravljen tudi za kakovostno funkcioniranje v prihodnjih letih, saj vključuje prostovoljno delo vseh generacij, stalno izobraževanje in posebej programirano in preizkušeno IKT podporo

Dogodek je bil izveden v sklopu mednarodnega projekta INNOVAge, ki je podprt s strani evropskega programa INTERREG IVC in je namenjen predvsem izmenjavi znanj in izkušenj med različno razvitimi regijami v Evropski uniji. Ugotovitve srečanja bo Razvojni center Srca Slovenije vključil v nov območni razvojni program, ki ga pripravlja za naslednje programsko obdobje 2014–2020.
 

 
 


Produkcija: Peternet