English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Podpora podjetjem s strani lokalnih skupnosti

25. februar 2013 - Polovica podjetij po tretjem oz. petem letu delovanja izgubi elan razvoja, rasti in zaposlovanja, še več, po podatkih Evropske komisije jih več kot 50% ne preživi. V okviru projekta Young SMEs zato iščemo rešitve in spoznavamo dobre prakse, ki bi jih za zmanjšanje navedenega odstotka umrljivosti podjetij lahko uvedli v Srcu Slovenije.

Na seminarju na Madžarskem smo obravnavali primere možnih oblik lokalnega mreženja in povezovanja podjetij, lokalnih skupnosti in podpornih institucij za podjetništvo. Nekatere dobre prakse so prenosljive tudi v naše okolje in jih bomo izvedli še v letošnjem letu. Enega tovrstnih dogodkov smo poimenovali »Podjetniški dan Srca Slovenija«.

Predstavniki partnerskih organizacij so predstavili naslednje zanimivejše prakse mreženja podjetij in predstavnikov lokalnih skupnostih:
  • Škotski »Falkirk Business Panel«, ki je sestavljen iz različnih dogodkov za izmenjavo informacij med javnim in zasebnim sektorjem in vzpostavljanje priložnosti za lokalna podjetja, kot na primer: letno srečanje podjetnikov z lokalnimi oblastmi, letna gospodarska konferenca za predstavitev aktualnih razvojnih programov, letni gospodarski sejem v regiji«, božični sprejem podjetnikov
  • Madžarski »CEBISS Service Centre«, kjer gre za, po večini, brezplačna specializirana svetovanja ena-na-ena, ki jih MSP-jem s potrebo po internacionalizaciji nudi mreža partnerskih inštitucij iz cele Evrope.
  • Poslovni sprejem vrhnjega managementa podjetij pri županu (Nemčija), kjer gre za letni dogodek za predstavitev ekonomskih indikatorjev in investicij mesta v gospodarstvo.
  • Angleški »Oldham Construction Network«, kjer gre za štiri 2-urne dogodke na leto za informiranje gradbenih lokalnih SME o programih in razpisih, kjer lahko lokalna gradbena podjetja kot prva dobijo več informacij iz prve roke o načrtih in časovnici predvidenih (večjih) gradbenih projektov, tako javnih kot privatnih.
Verjamemo, da je območje Srca Slovenije primerno za prenos nekaterih primerov dobrih praks s področja organizacije podjetniških dogodkov in povezovanja podjetij na različnih nivojih, zato bomo v drugi polovici letošnjega leta organizirali dogodek imenovan »Podjetniški dan Srca Slovenije«. Na njem bomo povezali vidnejše predstavnike gospodarstva, podpornega okolja za podjetništvo in javne uprave.
 
Primer predstavitve investicijskega projekta iz Oldhama, Anglija

Produkcija: Peternet