English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Evropski partnerji kulturne dediščine v Srcu Slovenije

13. marec 2013 - V Domžalah je 11. in 12. marca potekalo srečanje partnerjev projekta Cultural Capital Counts, pri katerem kot partner sodeluje Razvojni center Srca Slovenije. Projekt je namenjen nesnovni kulturni dediščini in njenemu vključevanju v različne razvojne priložnosti, še posebej v podjetništvu.

Projektni partnerji so na srečanju v Domžalah veliko pozornosti namenili usposabljanju, ki se bo izvedlo za nosilce nesnovne dediščine, podjetja, lokalne odločevalce in druge akterje z namenom, da bi iz evidentiranih potencialov na območju vzklile prave podjetniške ideje.

Poljski partnerji so predstavili svoj Priročnik Cultural Capital Counts, kjer je zbrana nesnovna kulturna dediščina vseh evropskih partnerjev projekta
 
Razvojni center Srca Slovenije jim je ob tej priložnosti pokazal primere slovenske nesnovne dediščine, in sicer spuščanje »gregorčkov« po potoku Pšata na predvečer Gregorjevega v Loki pri Mengšu, kjer so lahko tudi okusili tradicionalne slovenske flancate ter sodelovali pri izbiri najlepših »gregorčkov«. Večer so preživeli na domačiji Pr' Krač, kjer so lahko začutili pristnost našega podeželja. Obiskali so tudi Slamnikarski muzej v Domžalah, ki jih je navdušil s svojo raznoliko zbirko slamnikov.

Partnerje iz osrednje Evrope so v Loki pri Mengšu zelo lepo sprejeli

Slamnikarstvo je bila ena izmed najbolj razširjenih domačih obrti 19. stoletja

Projekt Cultural Capital Counts je podprt v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Produkcija: Peternet