English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Kreativno popoldne za podjetniško prihodnost Srca Slovenije

19. februar 2013 – V Srcu Slovenije pripravljamo načrte za prihodnost, nov Območni razvojni program Razvojnega partnerstva središča Slovenije za obdobje 2014-2020. V ponedeljek, 18. februarja 2013, smo se na Muljavi srečali z nosilci razvoja na področju podjetništva in lokalne samooskrbe ter podjetniki z območja Srca Slovenije.

V letu, ko se pripravljajo tako na ravni Slovenije kot tudi na ravni regij nove strateške usmeritve za naslednje obdobje, ki bodo osnova za črpanje nacionalnih in evropskih razvojnih sredstev, pripravljamo tudi v Srcu Slovenije nov razvojni dokument s svežimi cilji, projekti in usmeritvami, ki bodo podlaga za naše skupno delovanje in povezovanje v prihodnje.

Udeleženci srečanja v Muljavi so izrazili različne konkretne pobude za nadaljnji razvoj na podjetniškem področju. Poudarjen je bil pomen ohranjanja in prenašanja tradicionalnih mojstrskih znanj in veščin, ki že obstajajo v okolju, a hitro izumirajo, pomen lokalne samooskrbe na vseh področjih, vsestranskega povezovanja in mreženja, inovativnih pristopov, podanih je bila tudi vrsta konkretnih projektnih pobud, npr. nadgradnja sedanjih VEM točk v obliki osebnih strokovnih svetovanj 1 na 1, oblikovanje tematskih grozdov itd., ki jih lahko razumemo kot skupne izzive Srca Slovenije.

Srečanje na temo podjetništva, ki ga je vodila mag. Violeta Bulc, je bilo tretje zapovrstjo. Poleg splošnega srečanja, se bodo zvrstila še srečanja na temo energetike in trajnostne mobilnosti, turizma, medgeneracijskega sodelovanja in inovativnosti.

Rezulati srečanja bodo pomembno prispevali k razvoju ene do pilotnih akcij v sklopu projekta Cultural Capital Counts, ki želi povezati nesnovno dediščino, še posebej tradicionalna znanja in veščine z podjetniškim razvojem območja Srce Slovenije.
 

Vsako mnenje in ideja štejeta pri načrtovanju prihodnjega razvoja

Produkcija: Peternet