English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Hrvaški in srbski vzgojitelji navdušeni nad gozdnim vrtcem na Vačah

4. februar 2013 – V soboto, 2. februarja 2013, smo na Vačah, v Srcu Slovenije gostili vzgojitelje iz Hrvaške in Srbije, ki so si prišli ogledat naše dosedanje dosežke v smeri vzpostavitve gozdnega vrtca in šole. Nad novimi pristopi k učenju v gozdu in naravi na splošno, so bili navdušeni.

V lanskem avgustu smo imeli priložnost predstaviti projekt Odprto učno okolje v gozdu, ki smo ga v Srcu Slovenije uspešno izvajali s strokovnima sodelavcema Jako Šubicem in Marijano Tavčar, na mednarodnem strokovnem srečanju vzgojiteljev v Pazinu na Hrvaškem. Nad novim pristopom v predšolski in šolski pedagogiki, ki temelji na izkustvenem učenju in spodbuja strokovne delavce, da bi preživeli več časa z otroki v gozdu in naravi, so bili udeleženci iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Hrvaške, že takrat navdušeni.

Z namenom, da bi izmenjali ideje in znanja ter tudi sami v svojih okoljih začeli izvajati takšen način dela, so si prišli v Srce Slovenije, kjer smo začeli prvi v Sloveniji izvajati tovrstni projekt, ogledat primer dobre prakse. Pobudnica, Vesna Rusijan, ravnateljica Vrtca Olge Ban iz Pazina, je ob tem povedala: "Bilo nam je lepo, nepozabno. Hvala vzgojiteljici Vidi Kristan, ki nas je prijazno gostila in nam dala na razpolago svoj dom in družino. Pokazala nam je svoje delo z otroki in indijanski šotor ... Navdušena sem nad Srcem Slovenije, mislim, da bomo našli skupne interese." Goste so na Vačah sprejeli pobudniki vzpostavitve goznega vrtca na Vačah in širše v Srcu Slovenije - Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija, Vida Kristan, vodja vrtca na Vačah ter Jaka Šubic in Tannja Yrska, glavna izvajalca ideje gozdnega vrtca v Sloveniji.
 

Gostje iz Hrvaške in Srbije so bili navdušeni nad gozdnim igriščem, ki ga uporabljajo v vrtcu na Vačah
 
V letu 2012 so se v vrctu na Vačah aktivno vključili v projekt Odprto učno okolje v gozdu, ki ga je izvajala Lokalna razvojna fundacija Pogum s pomočjo sredstev LAS za razvoj podeželja. Tam je bil razstavno postavljen šotor tipi, ki ga uporabljajo vrtec, šola in posamezne družine pri preživljanju časa zunaj, v gozdu. Projekt smo izvajali v petih občinah Srca Slovenije. Rezultati dela so bili izjemni, saj so tudi po zaključku projekta mnogi vzgojitelji še vedno nad gozdom navdušeni in ga vključujejo v svoje redno delo.
 

Šotor ob gozdu, ki ga uporabljajo otroci iz vrtca in šole na Vačah, in je bil postavljen s pomočjo Lokalne razvojne fundacije Pogum


 Vida Kristan, Jaka Šubic, Tannja Yrska in Aleksandra Gradišek so druženje s somišljeniki iz tujine zaključili na bližnji kmetiji Pr' Lavrič

Produkcija: Peternet