English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


S predstavniki občin o celostnem načrtovanju prometa na lokalni ravni

17. december 2012 - Center za razvoj Litija je 14. decembra 2012 na Občini Domžale organiziral predstavitev evropskega projekta PolySump, ki želi razviti nov pristop pri planiranju policentrične mobilnosti. Za pilotno območje smo izbrali osem mest znotraj območja Srca Slovenije: Komenda, Kamnik, Lukovica, Moravče, Domžale, Mengeš, Trzin in Dol pri Ljubljani.

Predstavnica Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Polona Demšar Mitrovič, je udeležencem srečanja predstavila aktivnosti, ki jih Ministrstvo izvaja predvsem v okviru projekta »Integriran javni potniški promet«. Poudarila je prednosti celostnega načrtovanja prometa na lokalni ravni in priprave celostne prometne strategije, ki jo lahko izdela lokalna skupnost ter pri tem predstavila primer mesta Ljutomer. Prisotni so se seznanili tudi s projektom PolySump, s katerim želimo »pogledati« čez meje posameznih občin, saj je v funkcijsko povezanih območjih mobilnost stvar integriranega pristopa.

Delavnice so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, javnih prevoznikov in nevladnih organizacij, ki so predstavili svoje izkušnje s področja trajnostne mobilnosti v lokalni skupnosti. Vsi sodelujoči so se strinjali, da je potrebno več sodelovanja in prožnosti ter da je na področju mobilnosti še veliko možnosti in priložnosti za izboljšanje storitev.

Naslednja aktivnost v okviru projekta PolySump bo delavnica »European future search workshop«, kjer se bodo primerjale trenutne razmere na področju mobilnosti v različnih evropskih državah. Potekala bo 7. in 13 marcem 2013 v Anconi v Italiji. Udeležili se je bodo tudi predstavniki občin območja Srce Slovenije.


Srečanja na Občini Domžale so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, javnih prevoznikov in nevladnih organizacij


Prisotni so se seznanili z evropskim projektom PolySump, s katerim želimo »pogledati« čez meje posameznih občin, saj je v funkcijsko povezanih območjih mobilnost stvar integriranega pristopa

Produkcija: Peternet