English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Digitalizacija Srca Slovenije

31. januar 2013 - Moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije pridobivajo vse večjo vlogo pri promociji turističnih destinacij. Ljudje se namreč vse pogosteje odločamo za uporabo pametnih telefonov in socialnih omrežij tudi, ko izbiramo izlete in potovanja. V Srcu Slovenije smo vzpostavili skupni turistični portal za ponudnike, razvijamo pa tudi aplikacijo za mobilne telefone, ki bo obiskovalcem ponujala informacije o turistični ponudbi območja.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki jih za namen promocije turizma uporabljamo v Srcu Slovenije, smo sredi januarja predstavili ostalim partnerjem evropskega projekta DANTE. Strokovna delavnica, ki jo je gostila Ekonomska fakulteta Univerze v  Ljubljani, je ponudila številne dobre prakse s področja uporabe IKT pri promociji turističnih destinacij. Poleg znamke Srce Slovenije so bile kot dobre slovenske prakse predstavljene tudi nizkocenovni prevozi na letališča GoOpti, edini eko hotel v Sloveniji Park hotel Bohinj in marketing preko socialnih omrežij pri promociji Slovenije s strani Agencije SPIRIT. S sodelovanjem v projektu DANTE Center za razvoj Litija s prenosom dobrih praks iz tujine bogati znanja turističnih ponudnikov območja Srce Slovenije.
 

Aplikacijo za mobilne telefone za območje Srce Slovenije Občina Litija razvija skupaj s Fakulteto za turistične vede – Turistica in Inštitutom Jožef Stefan. Aplikacija bo posamičnim turistom omogočila izkušnjo, kakršno bi obiskovalec doživel z usposobljenim turističnim vodičem. Turist bo v aplikacijo vnesel svoja zanimanja (kultura, narava, šport, kulinarika itd.), čas, ki ga ima na voljo, ter morebitne posebne potrebe in želje. Na podlagi tega in drugih podatkov, kot so denimo dan in ura ogleda, bo aplikacija pripravila program ogledov, prilagojen turistovim zahtevam. V ta namen bo uporabila priporočilni sistem, ki bo združeval znanje o turizmu, ki ga ima fakulteta Turistica s sodobnimi metodami inteligentnih sistemov, razvitih na Inštitutu Jožef Stefan. Aplikacija bo s pomočjo GPS-a turista vodila in mu pri vsaki znamenitosti postregla z opisom. Opisi znamenitosti bodo v obliki pisnega in govorjenega besedila v več jezikih, ki ga bodo spremljale slike. Pri vsaki znamenitosti bo obiskovalec podal tudi mnenje, ki ga bo priporočilni sistem upošteval pri pripravi programa ogledov za prihodnje obiskovalce in ki bo turističnim delavcem omogočalo izboljšati svojo ponudbo.
 


Produkcija: Peternet