English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


S pomočjo evropskih sredstev in vizionarske podpore Občine Ivančna Gorica do uspešne nadgradnje tržnice

30. januar 2013 - Nadgradnja lokalne tržnice v Ivančni Gorici ima velik pomen za razvoj tako urbanega kot tudi ruralnega dela občine. Močno se je povečalo število lokalnih ponudnikov kmetijskih pridelkov ter število obiskovalcev tržnice, še posebno ob vsakomesečnih tematskih tržnih dnevih, ki jih je bilo v lanskem letu kar deset.

V začetku leta 2012 je bilo število ponudnikov lokalnih pridelkov okrog 25, ob koncu leta pa je bilo vključenih že 63 ponudnikov, ki so bili v lanskem letu vsaj enkrat prisotni na tržnici. Na tematskih tržnicah je bilo povprečno 30 različnih ponudnikov. Bolj kot prisotnost na tematskih tržnicah je pomembna tudi prisotnost ponudnikov na klasičnih tržni dneh, katerih je bilo v letu 2012 po virih zadruge Jarine 17. Tudi udeležba posameznih tematskih tržnic s strani obiskovalcev se je iz meseca v mesec povečevala, in sicer na 300 na tematskih in preko 100 na klasičnih tržnicah.

Tržnica v Ivančni Gorici je prispevala tudi k prepoznavnosti lokalnih kmetov. Jožica Ostanek iz Kmetije Ostanek je povedala, da že »16 let pridelujemo zelenjavo, vendar so do sedaj naše pridelke kupci lahko kupili le na domačem dvorišču, zdaj pa smo pridobili tudi nove stranke. Od kar se pojavljamo na tržnici v Ivančni Gorici je v lokalnem območju naša kmetija bolj razpoznavna«.


Tržnica v Ivančni Gorici postaja iz meseca v mesec bolj obiskana

Na tematskih tržnicah se je v letu 2012 s spremljevalnim kulturnim programom predstavilo kar 42 posameznikov oz. društev in organizacij. Večkrat so se kot soustvarjalci spremljevalnega programa vključili tudi mladi iz lokalnih vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Nadgradnjo lokalne tržnice v Ivančni Gorici ocenjujemo kot uspešno, zato želimo, da se tržni dnevi nadaljujejo po začrtani poti, ki vodi v pravo smer. Dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice so tekom leta izvedli anketo, iz katere je razvidno, da je redno obiskovanje tržnice vsaj deloma vplivalo na spremembo nakupovalnih navad za 43% obiskovalcev. Občani, ki tržnico redno obiskujejo, kupujejo bolj kakovostne in zdrave proizvode, kar jim omogoča kvalitetnejše prehranjevanje, ne glede na to, da zanje plačajo nekoliko več.

V prihodnje se bo oblikoval načrt razvoja lokalnih tržnic, ki bo predstavljal strokovno podlago za vzpostavitev ali nadgradnjo lokalnih tržnic na območju Srce Slovenije. Lokalne tržnice posredno vplivajo na osveščenost potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane za zdravje in spremenjene prehranjevalne ter nakupovalne navade, zato so dobrodošle v vsakem kraju.


Stojnice na tržnici so vsako soboto bogato obložene z domačimi izdelki in pridelki


Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji


Produkcija: Peternet