English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Pridobivanje novih znanj v turizmu

14. februar 2013 - Center za razvoj Litija je v januarju in februarju za turistične ponudnike območja Srce Slovenije pripravil izobraževanja o ključnih temah za kakovosten razvoj turističnih dejavnosti. Predavanj, ki so jih vodili priznani slovenski strokovnjaki s področja turizma, se je udeležilo kar 80 turističnih ponudnikov z območja.

Na prvem predavanju v gostilni Vegov hram v Dolskem je 21. januarja 2013 koncept sodobnega turizma udeležencem predstavila dr. Tadeja Jere Lazanski, prorektorica Univerze na Primorskem. Poudarila je pomen povezovanja in lastnosti dobrih gostiteljev, še posebno pristnost in srčnost.

Dr. Aleš Gačnik, predstojnik Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino na Fakulteti za turistične študije - Turistica, Univerza na Primorskem, je na drugem srečanju 28. januarja 2013 v Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici predstavil priložnosti, ki jih ponuja dediščinski turizem. Poudaril je, da bolje ko bomo poznali evropsko dediščino in identiteto, lažje bomo vrednotili naše lokalne posebnosti. Opozoril pa je tudi na potrebo po nenehnem prepoznavanju inovativnih vezi med dediščino in turizmom, med preteklostjo in sodobnostjo, usmerjenih v odkrivanje novih oblik življenja v prihodnosti. Izpostavil je pomen novih dediščinskih znanj v turizmu in poudaril, da so turistični trendi do leta 2020 oz. celo do leta 2050 izjemno naklonjeni prav dediščinskemu / kulturnemu turizmu - še zlasti, če bomo znali kreirati, pripovedovati in tržiti zanimive zgodbe, ki temeljijo na avtentičnem doživetju, kakovosti in unikatnosti. Dr. Gačnik je na predavanju izpostavil tudi pomen kakovostnega in učinkovitega delovanja Centra za razvoj Litija, ki po njegovem mnenju »sodi med najboljše razvojne agencije v Sloveniji, kar se navsezadnje odraža tudi v kreiranju uspešno zastavljenih turističnih zgodb na območju Srca Slovenije.« Dodal je še, naj ne pozabimo, da je dediščina »IN« tudi na našem območju!

Dr. Aleksandra Brezovec
, prodekanja Fakultete za turistične študije – Turistica, je na tretjem izobraževanju, ki je 4. februarja 2013 potekalo na Turistični kmetiji Fajdiga v Temenici poudarila pomen učinkovitega komuniciranja v turizmu. Ključnega pomena je jasnost v sporočanju in prilagajanje ciljnim skupinam. Špela Bratun, direktorica zadruge Jarina, je udeležencem predstavila zakonitosti uspešne promocije dogodkov in opozorila na podrobnosti, na katere morajo biti pozorni organizatorji takšnih ali drugačnih prireditev. 

Na zadnjem predavanju, 11. februarja 2013 v Dolskem, sta Marcela Klofutar in Uroš Štefelin iz Hotela Triglav Bled udeležencem predstavila slovensko kuhinjo v njihovem hotelu in možnosti za vključevanje lokalne kulinarike v turistično ponudbo. Več kot 60 udeležncev je bilo navdušenih tudi nad jedmi, ki jih je kar med predavanjem za njih pripravil chef Štefelin.

Dr. Tadeja Jere Lazanski je v prostorih Vegovega hrama v Dolskem na prvem izobraževanju predavala o konceptu sodobnega turizma


Dr. Aleš Gačnik je udeležencem na drugem izobraževanju v Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici predstavil priložnosti, ki jih ponuja dediščinski turizem

Udeleženci predavanja o dediščini v Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici


Udeležence tretjega izobraževanja so v Temenici pozdravile: Vida Fajdiga (Turistična kmetija Fajdiga), Mojca Hauptman (Center za razvoj Litija), dr. Aleksandra Brezovec (Fakulteta Turistica) in Špela Bratun (Jarina)


Izobraževanj se ob ponedeljekih v januarju in februarju udeležuje preko 50 turističnih ponudnikov z območja Srce Slovenije


Zadnjega predavanja o vključevanju lokalne kulinarike v turistično ponudbo se je udeležilo preko 60 gostincev in turističnih ponudnikov


Uroš Štefelin, chef blejskega hotela Triglav in eden vodilnih mojstrov nove kuharske ere, ki poudarja ohranjanje raznovrstne slovenske kuhinje s sodobnim pristopom

Prezentacije:
Dr. Tadeja Jere Lazanski – SODOBNI TURIZEM
Dr. Aleš Gačnik – DEDIŠČINSKI TURIZEM KOT TREND, PRILOŽNOST IN POTREBA
Dr. Aleksandra Brezovec - KOMUNICIRANJE V TURIZMU
Špela Bratun - ORGANIZACIJA DOGODKOV
Marcela Klofutar in Uroš Štefelin - VKLJUČEVANJE LOKALNE KULINARIKE V TURISTIČNO PONUDBO

Produkcija: Peternet