English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Povezovanje Srca Slovenije in Bele Krajine

25. januar 2013 - Predstavniki Centra za razvoj Litija so se v petek, 25. januarja 2013, mudili na delovnem srečanju v Črnomlju. Sprejela sta jih predsednik Čebelarskega društva Črnomelj, Dušan Milinkovič in predstavnik Čebelarske zveze Bele Krajine, Andrej Sever.

Kot je povedala direktorica Centra za razvoj Litija, Aleksandra Gradišek, si "v Srcu Slovenije, območju v osrednjem delu države, prizadevamo za kvaliteto življenja ljudi in veliko pozornosti posvečamo zdravemu prehranjevanju in pestrosti lokalnih pridelkov." S prisotnostjo čebel v naravi se pridelajo večje količine zelenjave in sadja, zato je zelo pomembno, da se čebelarstvo ohranja in razvija. Dušan Milinkovič vidi prednosti v medsebojnem povezovanju, saj se s tem veča prepoznavnost ne le na področju čebelarstva, ampak tudi v turizmu. Za vzpostavljeno čebelarsko učno pot Zuniči je Čebelarska zveza Bele Krajine v lanskem letu prejela nagrado za najbolj urejeno učno pot v Sloveniji. Tudi na Centru za razvoj Litija si prizadevamo za izobraževanje in promocijo lokalnih posebnosti in tradicije med mladimi, zato je možnosti za medsebojno sodelovanje med Belo Krajino in Srcem Slovenije veliko.
 Ekipa Centra za razvoj Litija s predstavnikoma Čebelarske zveze Bele Krajine in Čebelarskega društva Črnomelj

Produkcija: Peternet