English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije kot obetavna turistična destinacija na Conventi

18. januar 2013 - Na mednarodni poslovni borzi Conventa 2013, ki je sredi januarja potekala v Ljubljani, se je prvič kot obetavna turistična destinacija predstavilo tudi območje Srce Slovenije. Poslovni obiskovalci iz vse Evrope so vizijo Srca Slovenije in Jarine pozdravili ter podprli razvoj podeželja in incentive programov v Srcu Slovenije.

Rdeča nit promocije na dogodku je bil prikaz produktov kulturne dediščine, vključenih v turistično ponudbo območja Srca Slovenije, s poudarkom na atrakcijah. Veliko zanimanje so obiskovalci namenili predstavitvi izdelovanja slamnatih kit Kulturno umetniškega društva Fran Maselj Podlimbarski. Center za razvoj Litija je na dogodku promoviral tudi Deželo kozolcev – muzej na prostem, ki svoja vrata odpira junija letos. Poleg omenjenih turističnih produktov smo na dogodku promovirali območje Srce Slovenije kot celoto in predstavili glavne turistične atribute.


Predstavitev Srca Slovenije so popestrile pletilje slamnatih kit iz KUD Fran Maselj Podlimbarski

Zaključni sprejem za vabljene goste na kongresni borzi Conventa je potekal v četrtek, 17. januarja 2013, na Domačiji Pr' Krač v Dolskem. Goste je pozdravil Primož Zupančič, župan Občine Dol pri Ljubljani. Animacija gostov je potekala s člani Folklorne skupine Javorje, ki so prikazali tradicionalne plese in glasbo, značilno za območje. Predstavitev smo popestrili s tržnico domačih izdelkov iz Srca Slovenije, ki jih promivira zadruga Jarina.

Kot »blue ideas for incentive travel« so Srce Slovenije predstavili tudi organizatorji v uradni Conventini publikaciji Daily 2.

Predstavitev Srca Slovenije na Conventi je bila izvedena v okviru projekta Cultural Capital Counts, ki je podprt je v okviru programa Srednja Evropa in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
 
Folklorna skupina Javorje je poskrbela za animacijo gostov na domačiji Pr' Krač  
 

Predstavnici agencije Jarina, Špela Bratun in Nataša Smrekar na Domačiji Pr' Krač v Dolskem

Produkcija: Peternet