English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojne usmeritve za Srce Slovenije po letu 2013

21. januar 2013 - V prvi polovici letošnjega leta bo Center za razvoj Litija izvedel serijo srečanj, na katerih bomo v sodelovanju z lokalnimi razvojnimi akterji opredelili vizijo, razvojne prioritete in strateške cilje ter ključne programe in projekte območja za naslednje 7-letno obdobje.

Leto 2013 je tako na nacionalnem kot tudi na regionalnem nivoju namenjeno pripravi novih strateških in programskih dokumentov za prihodnjo finančno perspektivo 2014-2020, ki bodo osnova za črpanje nacionalnih in evropskih razvojnih sredstev. Hkrati s pripravo novih regionalnih razvojnih programov pripravljamo nov Območni razvojni program Razvojnega partnerstva središča Slovenije za obdobje 2014-2020.

Prva delavnica je skupaj z nosilci razvoja z območja razvojnega partnerstva potekala 29. januarja 2013 v Dolskem. V sodelovanju s strokovno sodelavko mag. Violeto Bulc smo nadgradili model znamke Srce Slovenije z vidika sedanjih in prihodnjih potreb območja Srce Slovenije.

Program nadaljnjih delavnic po stebrih znamke Srce Slovenije, na katere vabimo vse zainteresirane:
  • OKOLJE – prva delavnica na temo energetike in trajnostne mobilnosti, 11. februar ob 12. uri v Dolskem (Domačija Pr'Krač),
  • PODJETNIŠTVO18. februar ob 14. uri na Muljavi - poslovni center Bomax,
  • TURIZEM5. marec ob 12. uri v Termah Snovik,
  • OKOLJE – druga delavnica na temo aktivnega staranja in inovativnosti, 6. marec ob 12. uri.
Nosilce razvoja za posamezna področja vabimo, da se delavnic udeležijo in s svojimi idejami prispevajo k skupnemu načrtovanju razvoja za naše območje. Na delavnicah bomo preverili zastavljene strateške cilje in kazalnike ter definirali ključne razvojne programe in projekte območja za naslednjo finančno perspektivo.

 


Produkcija: Peternet