English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Lokalna akcijska skupina »Srce Slovenije« v pričakovanju evropskega obiska

V drugi polovici avgusta bo organizacija Euracademy Association, ki se ukvarja s promocijo razvoja podeželja in usposabljanjem akterjev na podeželju, organizirala

 

7. Poletno akademijo

na temo Okolje in razvoj podeželja.

Organizator predlaga, da so nosilci ogledov na terenu lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja, ki ob srečanju izpostavijo pereča vprašanja in uporabijo razmišljanja udeležencev akademije za reševanje dilem, s katerimi se soočajo pri svojem delu oziroma na svojem območju.

Razvojni svet LAS Srce Slovenije je na svoji zadnji seji podprl predlog Centra za razvoj Litija, da bo pri izvedbi akademije sodelovala tudi LAS Srce Slovenije v sklopu študijskih obiskov terena dne 20. in 21.8., ki se bodo odvijali po celi Sloveniji.

 

Udeleženci bodo na našem območju predvidoma obiskali:

  • sirarno Paternoster,
  • zbirko savskih prodnikov na Bregu,
  • Naravni zdravilni gaj Tunjice, Terme Snovik,
  • Veliko planino in
  • turistično kmetijo Pr' Krač v Dolskem.

V tem času se bo LAS Srce Slovenije tudi podrobno predstavila ter z udeleženci akademije (po)iskala rešitve za probleme in ovire na območju, priložnost pa bo tudi za navezovanje stikov, pridobivanje partnerjev za nove projekte in evropsko mreženje.

 

To  je tudi eden od ciljev razvojne strategije LAS Srce Slovenije, zato velja ta obisk čim bolje izkoristiti!

 

Dodatne informacije: Adela Ramovš, Saša Ceglar


Produkcija: Peternet