English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Sprememba javnega poziva LAS Srce Slovenije za nabor projektov LAS za leti 2008 in 2009

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije objavlja spremembo Javnega poziva za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leti 2008 in 2009

V javnem pozivu za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Razvojne strategije LAS »SRCE SLOVENIJE« občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji« za leti 2008 in 2009 (sprejetem 30.05.2008 in objavljenem na spletnih straneh Centra za razvoj Litija, d.o.o. in vključenih občin, v nadaljevanju javni poziv) se spremeni:

- 1. točka poglavja II. Vlagatelji. Doda se stavek: Lokalne skupnosti niso upravičene do prijave na javni poziv.
- drugi stavek v poglavju VIII. Rok in način prijave se spremeni, tako da se glasi: Ovojnica s prijavo mora prispeti na navedeni naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke za projekte za leto 2008 do ponedeljka, 30. junija 2008 do 12. ure, in za projekte za leto 2009 do torka, 30. septembra 2008 do 12. ure.

Ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.
 

Več o tem....


Produkcija: Peternet