English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razpisana sredstva za NVO-je

Ponovno je objavljen 2. razpis Sklada NVO v Sloveniji v okviru finančnih mehanizmov EEA in Norveške. Nanj se lahko prijavijo društva in druge nevladne organizacije.

Zaprošeni znesek znaša med 10.000 in 50.000 EUR, maksimalna višina donacije pa do 90% celotnih upravičenih stroškov projekta. Sklad podpira »mehke« dejavnosti »ljudje za ljudi«. Rok za prijavo je 2. oktober 2008.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh vmesnega organa - REC. Za pomoč pri snovanju projektne ideje se lahko obrnete tudi na Center za razvoj Litija.


Produkcija: Peternet