English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije potrdila prve projekte za sofinanciranje iz sredstev Leader

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Srce Slovenije« je na seji razvojnega sveta 9. julija potrdila prve projekte za sofinanciranje iz sredstev Leader in LAS za leto 2008. Na prvi javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje Razvojne strategije LAS Srce Slovenije je prispelo 14 vlog za leto 2008, od katerih je bilo za sofinanciranje potrjenih 12 vlog.
Med njimi prevladujejo vloge različnih društev in javnih institucij, nekaj pa so jih oddali tudi podjetniki. Poleg projektov individualnih prijaviteljev se nekaj projektov nanaša na celotno območje LAS in so v njenem skupnem interesu. Projektne vsebine se nanašajo na promocijo območja LAS (promocijski materiali, predstavitve, mreženje), izdelavo idejnih študij, investicije in oprema za turistično ponudbo, ekološko kmetijstvo, tematsko usposabljanje kmetov in ostalih prebivalcev območja, promocija podeželskih produktov ipd., kar so vsebine, ki sledijo razvojni strategiji LAS.


Še vedno je objavljen tudi javni poziv za projekte za leto 2009, za katere je rok za oddajo 1. september 2008, zato je še čas za pripravo kakovostnih vlog. Pri tem se lahko zainteresirani prijavitelji za svetovanje obrnejo na Center za razvoj Litija.Produkcija: Peternet