English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Odobren prvi projekt transnacionalnega sodelovanja – »CO2-NeuTrAlp«

Na Centru za razvoj Litija se od konca lanskega leta intenzivno povezujemo v nova evropska partnerstva. Konec junija smo dobili prvo informacijo o rezultatih tovrstnega povezovanja. Odobrili so nam projekt »CO2-NeuTrAlp« - CO2 Neutral Transport for the Alpine Space iz programa Območje Alp. Projekt je bil ocenjen kot eden izmed najboljših, kar pomeni za nas in območje velik uspeh.


Priprava in odobritev projektov je dolgotrajen in zahteven proces, v katerem se projekti večinoma ocenjujejo v dveh fazah, saj je konkurenca med njimi izredno velika. Na Centru pripravljamo projekte v okviru programov transnacionalnega in medregionalnega teritorialnega sodelovanja – Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Jugovzhodna Evropa, Interreg IVC. Vsebine, v katere se povezujemo, so zanimive za širše območje Srca Slovenije: naravna in kulturna dediščina, trajnostni turizem, lokalni podeželski produkti, trajnostna mobilnost, bioraznolikost, zaščitena območja in parki itd.


Projekt na temo trajnostne mobilnosti za zmanjševanje izpustov CO2 na območju Alp povezuje 15 partnerjev iz 5 evropskih držav: Avstrije, Francije, Nemčije, Italije in Slovenije. Uradni začetek izvajanja projekta je 1. september 2008, trajal pa bo 36 mesecev. Ključni poudarki projekta so »zelene« tehnologije, mreže za inovacije, obnovljiva energija in urbano-ruralno partnerstvo. Pilotne aktivnosti bomo izvajali na delu območja Srca Slovenije, ki se sooča z nekaterimi perečimi problemi na področju prometa, zlasti veliko dnevno migracijo z osebnimi vozili v Ljubljano, nizko stopnjo ekološke prometne osveščenosti tako lokalnih skupnosti kot širše javnosti in odsotnost dolgoročne strategije načrtovanja trajnostne mobilnosti na območju. K sodelovanju smo že povabili nekatere občine, šole in zasebnike z območja, v nadaljevanju pa bomo to sodelovanje še konkretizirali.

O izvajanju projekta vas bomo redno obveščali v lokalnih medijih in na naši spletni strani www.razvoj.si. Če vas tema projekta zanima in menite, da lahko tudi sami prispevate k izboljšanju okolja v Srcu Slovenije, vas vabimo, da se nam pridružite!


Dodatne informacije: Saša Ceglar


Produkcija: Peternet