English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Lansirali smo novo blagovno znamko Srce Slovenije

Srce Slovenije je geografsko zaokroženo območje v obliki srca, ki med seboj povezuje kakovost in edinstvenost območja. Ima izjemen potencial za trajnostni sonaravni razvoj, ki vključuje številne že aktivne projekte, inciative, dogodke, ki ob povezovanju in vsebinskem nadgrajevanju pod enovito blagovno znamko lahko dosegajo večjo prepoznavnost na trgu in posledično večjo dodano vrednost, tudi v smislu večje družbene dodane vrednosti. Med njimi je tudi Naravni zdravilni gaj Tunjice.

 

 Vsak je odtrgal del srca ...

Podjetje VD Kamnik, d.o.o. že deseto leto uspešno razvija Naravni zdravilni gaj Tunjice. Nenavadna moč tega območja je bila odkrita povsem naključno. Spomladi je lastnik med izkopavanjem mivke naletel na izvir zdravilne vode. Poimenovali so jo Živa voda. Poleg vrste mednarodnih nagrad je bilo na mednarodnem inovacijskem sejmu žensk v Koreji za Živo vodo podeljeno bronasto priznanje. Danes se odkritje spreminja v dodano vrednost. Naravni zdravilni gaj Tunjice kot razvojni partner sodeluje pri gradnji blagovne znamke Srce Slovenije.

Vlogo ključne promotorke ideje in vodja projekta Srce Slovenije je ga. Saša Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija,.

Prisotne je med drugimi nagovoril župan občine Kamnik, g. Anton Tone Smolnikar. Prireditev je povezovala Blažka Müller Pograjc.

 

1. Osebna izkaznica
Blagovna znamka: Srce Slovenije
Nosilec projekta: Center za razvoj Litija, d. o. o.
Direktorica projekta: Saša Gradišek

 

 Soustvarjalci Srca Slovenije

Ključne vrednote: srčnost, kakovost, edinstvenost in mreženje
Poslanstvo: Srčno mreženje potencialov znotraj geografsko zaokroženega območja, s ciljem krepitve kakovosti bivanja in razvoja skupne identitete.
Vizija: Srce Slovenije naj postane prostor, v katerem rad živim, ker v njem lahko ustvarjam, se samouresničujem ter obenem kakovostno bivam.

2. Zakaj nova blagovna znamka
• Ker ima območje izjemen potencial za trajnostni sonaravni razvoj, kar dokazujejo številne doslej med seboj bolj ali manj povezane iniciative
• Ker so na področju Srca Slovenije živi številni projekti, dogodki, aktivnosti, ki ob povezovanju in vsebinskem nadgrajevanju pod enovito blagovno znamko lahko dosegajo večjo prepoznavnost na trgu in posledično večjo dodano vrednost tudi v smislu večje družbene dodane vrednosti
• Ker ima regijsko zaokroženo območje v obliki srca, z geografskim središčem Slovenije »Geoss« kot središčno točko območja, ki se vrisuje med Domžalami in Radečami ter Trojanami in Ivančno Gorico, edinstveno geografsko pozicijo, ki dejansko ponazarja srce Slovenije
• Ker je srčna energija sprožila močno iniciativo povezovanja in sodelovanja praktično usmerjenih, vizionarsko in inovativno delujočih posameznikov in njihovih mrež
• Ker utripa zaupanje v to, da Srce Slovenije lahko postane vzorčni primer blagovne znamke nove dobe – znamke, ki v skladu s svetovnimi trendi temelji na tržnem modelu, ki zagotavlja socialno kohezijo in trajnostni razvoj ter krepi javno-zasebna partnerstva ter poudarja vidik širšega razumevanja vrednosti

3. Doživite Srce Slovenije
• Nosilci blagovne znamke Srce Slovenije ustvarjajo prepoznavno ter avtentično zgodbo geografsko začrtanega osrednjega slovenskega prostora
• Blagovna znamka Srce Slovenije vključuje širok nabor vsebin – kulturna dediščina, turistične točke, dogodki, razvojni projekti, wellness ponudba, turistične kmetije, gostinska ponudba, pridelovalci hrane, dogodki, izobraževalne in razvojne vsebine …
• Zato, da bo zagotovljena konsistentna in nadzorovana uporaba blagovne znamke Srce Slovenije, so določeni ključni kriteriji za nosilce: kakovost (v skladu z obstoječimi standardi in shemami za vsako izbrano kategorijo), geografska pripadnost (sedež dejavnosti oz. delovanja/ pridelovanja/ ustvarjanja v geografskem območju Srca Slovenije), trajnostni sonaravni razvoj (v skladu z uradno definicijo), zagotovitev doživetja (edinstvenost, vsebinska zaokroženost) in pripravljenost za aktivno udeležbo pri razvijanju blagovne znamke Srce Slovenije (sodelovanje pri razvoju, nadgradnji, promociji vsebin …).
• Koncept razvoja blagovne znamke predpostavlja visoko osebno angažiranost vključenih akterjev in identifikacijo z razvojno zgodbo Srca Slovenije, zato so k sodelovanju kot ključni ambasadorji zgodbe povabljeni župani vključenih občin, ki bodo s svojimi neposrednimi izkušnjami in razvojnimi vizijami svojih okolij, lahko pomembno prispevali k utrjevanju temeljev in načrtovanju implementacije blagovne znamke
• Blagovna znamka je na eni strani namenjena povezovanju ponudnikov različnih vsebin in produktov, po drugi pa seveda uporabnikom, ki se bodo lažje orientirali in identificirali z zaokroženo ponudbo v obliki najrazličnejših doživetij Srca Slovenije
• Blagovno znamko Srce Slovenije sestavljajo ljudje, ki drugače zaznavajo in prepoznavajo poslovne priložnosti in razumejo sistem vrednot ozaveščenega posameznika ter oblikujejo zanj ustrezne rešitve, doživetja, bivalno okolje …

4. Kronologija razvoja blagovne znamke Srce Slovenije
Razvoj blagovne znamke Srce Slovenije ni bil strateško načrtovan. Zgodil se je spontano, srčno, ob prepoznanih izzivih in priložnostih, ki jih odpira osrednji geografski prostor Slovenije. Srce Slovenije je rezultat evolucije, intuicije in vizionarstva posameznikov, ki naj v prihodnosti spodbuja srčni utrip prebivalcev in obiskovalcev geografsko zaokroženega območja.

2006
Projekt Srce Slovenije se je začel razvijati v okviru projekta INTERREG – RegioMarket, ki je trajal vse do marca 2008.

2007
Oktober – registracija blagovne znamke Srce Slovenije, zaščita logotipa in imena
December – zaznava priložnosti za razvoj celovite zgodbe Srca Slovenije

2008
4. april – Tunjice, delavnica na temo razvoja BZ Srce Slovenije
22. april – Litija, oblikovanje izhodišč in kriterijev za nosilce BZ Srce Slovenije
21. maj – Tunjice, dogovor o partnerstvu znotraj BZ Srce Slovenije

17. junij - Tunjice, lansiranje blagovne znamke Srce Slovenije

 

 

O Srcu Slovenije so poročali tudi:


RTV Slovenija

Dnevnik

 

 


Produkcija: Peternet