English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Župani Srca Slovenije verjamejo v uspeh skupnih načrtov za prihodnje leto

14. september 2012 - V Šentrupertu je v četrtek, 13. septembra, potekalo srečanje županov in koordinatorjev Razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki so se jim pridružili tudi direktorji občinskih uprav občin Srca Slovenije. Aktivno sodelovanje občin je pri uspešnosti razvojnih projektov na območju ključnega pomena.

Pred srečanjem županov je na Posestvu Pule potekalo delovno srečanje Strokovno-upravljavskega sveta znamke Srce Slovenije. Naloga Sveta, ki ga sestavljajo strokovnjaki z različnih področij, je strokovno usmerjanje projektov znamke Srce Slovenije in sodelovanje pri njenem upravljanju. Člani so se v Šentrupertu pridružili županom, koordinatorjem in direktorjem občinskih uprav, kjer so skupaj nadgrajevali ideje za projekte v naslednjem letu.


Rupert Gole (župan Občine Šentrupert), Franci Rokavec (župan Občine Litija), Aleksandra Gradišek (direktorica Centra za razvoj Litija)

Tema delovnega srečanja obeh teles je bil program dela Razvojnega partnerstva središča Slovenije za prihodnje leto, ki poudarja osem ključnih področij delovanja: podjetništvo, lokalna samooskrba, aktivni turizem, IKT v turizmu, naravna in kulturna dediščina, inovativnost, aktivno staranje ter obnovljivi viri energije. K sodelovanju je bilo povabljenih vseh 16 občin Srca Slovenije. Strokovno podporo za uresničevanje projektov, sprejetih z letnimi programi dela, zagotavlja partnerstvu vključenih občin Center za razvoj Litija.

Župan Občine Šentrupert, Rupert Gole, je kot gostitelj srečanja kolege z drugih občin popeljal po Deželi kozolcev - prvem muzeju na prostem s kozolci na svetu, ki bo uradno odprt junija prihodnje leto.


Delovno srečanje članov Strokovno-upravljavskega sveta znamke Srce Slovenije

Produkcija: Peternet