English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


LAS Srce Slovenije potrdila vsebino 1. javnega poziva za nabor projektov LAS za leto 2008 in 2009

19. maja se je na Veliki Preski v prostorih Mizarstva Kos drugič sestal razvojni svet LAS in skupščina LAS Srce Slovenije. Tema srečanja je bila obravnava in sprejem vsebine 1. javnega poziva za izbor projektov LAS za leti 2008 in 2009. Prav tako so se oblikovale tri projektne skupine, ki bodo v mesecu juniju sistematično pripravljale projekte znotraj same LAS.


Prva skupina pod vodstvom Janeza Ocepka iz Združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje bo pripravila projekt za ekološko pridelavo in ponudbo ekoloških pridelkov. Druga skupina, ki jo vodi Andreja Eržen iz Agencije za turizem in podjetništvo Kamnik, se bo ukvarjala s projektom promocije območja Srca Slovenije, tretja skupina pod vodstvom Jožeta Kosa pa s krepitvijo zdravih podjetniških jeder in povezovanjem lokalnih iniciativ. Vse skupine bo koordiniral in jim nudil strokovno pomoč Center za razvoj Litija.


Poziv bo po dokončni uskladitvi predvidoma objavljen konec meseca maja, rok za posredovanje vlog in razpisnih dokumentacij za projekte za leto 2008 pa bo 30. junij 2008. Sorazmerno kratki roki so pogoj, da se sredstva Leader lahko izkoristijo že v tem letu. Po tem bo ocenjevalna komisija LAS ocenila in potrdila projekte za leto 2008 ter jih vključila v letni izvedbeni načrt LAS, ki ga mora potrditi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zainteresirane posameznike vabimo, da spremljajo objave na spletnih straneh RCL in občin, za dodatne informacije pa nas lahko tudi pokličete.


Produkcija: Peternet