English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Litija in Šmartno postajata vse bolj inovativna

RCL je v okviru projekta Litija - mesto inovativnosti organiziral delavnice za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in ozaveščanje pomena inovativnosti za dolgoročni razvoj šol in lokalnih skupnosti. Izvedene so bile so bile štiri delavnice – na osnovnih šolah ter gimnaziji, kjer so učenci in dijaki razmišljali zlasti o virih za črpanje inovacij ter inovacijskega novinarstva. Rezultat teh delavnic bodo prispevki učencev, ki bodo na podlagi izbora predstavljeni na regionalni konferenci Stanford po Stanfordu v mesecu juniju.

Izvedena je bila tudi delavnica za učitelje vseh šol, kjer je bil predstavljen pomen inovativnosti za uravnotežen trajnostni razvoj ter vloga učiteljev pri vzpodbujanju inovativnosti v šolah. Vlogo učiteljev, ki so sodelovali na delavnicah, vidimo v mentorjih pri naslednjih aktivnostih v okviru tega projekta.

Poleg tega je bila izvedena delavnica za podjetnike ter delavnica z naslovom Open innovation za ključne akterje razvoja v Litiji, kjer je koordinator projekta iz podjetja RTC North iz Velike Britanije predstavil metodo »Open innovation«. Svoje vizije, načrte, pristope in strategije so predstavili sodelujoči akterji razvoja v Litiji. Rezultati delavnice so tudi dobra podlaga za mednarodne projekte in vključevanje lokalne skupnosti v evropske povezave.

Produkcija: Peternet