English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Verjamemo v turizem

V teh dneh zaključujemo s pripravo turistične strategije občine Litije. Glavni zaključki so bili predstavljeni v sredo, 7. maja 2008, na srečanju, na katerega so bili vabljeni vsi, ki se kakorkoli vključujejo v turistično ponudbo širšega območja občine. Verjamemo, da se ob sprejetju dokumenta ter uresničitvi zastavljenih strateških ciljev občini obeta dober turistični razvoj.

 

V nadaljevanju bo strategija predstavljena čim širšemu krogu ljudi, občinskemu svetu ter predvsem prebivalcem občine, brez katerih se strategija ne more uresničevati. Na drugi strani pa je potrebno pripraviti kvalitetne izvedbene projekte, marketinški načrt ter vpenjati izbrane vsebine iz strategije v vse tekoče projekte, na primer tiste, ki nastajajo v okviru razvoja regij in EU povezovanja. Pot do cilja je še dolga, vendar verjamemo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo.


Produkcija: Peternet