English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Območje Srca Slovenije se povezuje v evropske mreže

Na Centru za razvoj smo se v aprilu intenzivno vključevali v nova evropska partnerstva in projekte v okviru programa Mediteran, ki je eden od štirih programov transnacionalnega teritorialnega sodelovanja, v katerih sodeluje Slovenija. Kot partner na projektu smo se uspeli povezati v 7 partnerstev, pri enem projektu pa smo vodilni partner.

Vsebine projektov zajemajo trajnostni razvoj turizma, kulturne dediščine, mobilnosti, biodiverzitete, razvoj in trženje turističnih produktov, vključevanje podeželskih proizvodov v turistično ponudbo ipd., skratka vsebine, ki so pomembne in zanimive za naše območje.

 

Rezultati prve faze izbirnega postopka bodo znani v začetku poletja, nato pa bo za potrjenje projekte potrebno izdelati kompletne vloge. Zaradi dolgotrajne procedure lahko realno pričakujemo začetek izvajanja potrjenih projektov šele konec leta. V samo izvedbo bomo vključili ključne lokalne in regijske akterje, ki delujejo na posameznih področjih, prav tako pa občine na območju Srca Slovenije.


Kot partner sodelujemo tudi pri pripravi raziskovalnega projekta na temo trajnostne mobilnosti v mestih in turističnih območjih v okviru 7. Okvirnega programa (FP7), v maju pa se bomo vključili tudi v partnerstva v programu Jugovzhodna Evropa, za katerega naj bi bil prvi razpis objavljen v teh dneh.

 

Dodatne informacije: Saša Ceglar, Jelka Babič


Produkcija: Peternet