English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje v Bosni in Hercegovini

30. marec 2012 – V Bosni in Hercegovini, v Derventi, je 29. in 30. marca 2012 potekalo srečanje predstavnikov Centra za razvoj Litija s predstavnikom Centra za lokalni in regionalni razvoj, Občino Derventa, predstavnikom Turistične organizacije občine Derventa in lokalnim združenjem čebelarjev LIPA.

Srečanje je potekalo na temo bodočega skupnega sodelovanja in koriščenja sredstev iz različnih evropskih programov. Partnerjem iz Bosne in Hercegovine so bile predstavljene slovenske izkušnje na področju lokalnega in regionalnega razvoja s poudarkom na razvoju podeželja.

Partnerje so zanimale zlasti izkušnje, ki jih ima Center za razvoj Litija na področju vzpostavitve Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije in izvajanjem subregijske razvojne strategije. Predstavljeni so jim bili različni inovativni projekti, ki so bili podprti skozi razpise LAS in tudi ostali evropski projekti, v katerih sodeluje Center za razvoj Litija in jih izvaja od leta 2006 dalje.

Med vsemi partnerji in Občino Derventa je bil podpisan tudi memorandum o sodelovanju, ki bo podlaga za sodelovanje v prihodnosti.

Srečanje v Derventi.

Podpis memorandruma o sodelovanju med Aleksandro Gradišek s Centra za razvoj Litija
in Miloradom Simićem,
županom občine Derventa.
Produkcija: Peternet