English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ustanovitev združenja območnih razvojnih agencij Slovenije - "ZORA"

16. februar 2012 - Na pobudo Centra za razvoj Litija je 13 območnih razvojnih agencij 14. februarja s podpisom pogodbe ustanovilo konzorcij »ZORA« - Združenje območnih razvojnih agencij Slovenije, katerega namen je skupno delovanje na področju območnih razvojnih partnerstev.

Pogodbo o vzpostavitvi konzorcija »ZORA« so podpisali: Center za razvoj Litija, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, PRJ HALO - podeželsko razvojno jedro, Prleška razvojna agencija GIZ, Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Savinja, Razvojna agencija Sinergija, Razvojna agencija Sora, Razvojna agencija Sotla, Razvojni center Kočevje Ribnica, Razvojno informacijski center Bela krajina, Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija in družba Simbio.

Prvič so se predstavniki slovenskih območnih razvojnih agencij srečali v januarju, in sicer z namenom izmenjave izkušenj pri izvajanju razvojnih nalog na območnem (subregijskem) nivoju. Spremembe, ki se dogajajo na državni ravni na področju politike regionalnega razvoja, so jih namreč spodbudile za skupno sodelovanje na področju območnih razvojnih partnerstev. Ta v omenjeni zakonodaji niso ustrezno zastopana, zato bi bila potrebna sistemska ureditev njihovega statusa. Za koordinatorja aktivnosti združenja je bil predlagan Center za razvoj Litija.

Organiziranost in skupen nastop na območnem nivoju so z odobravanjem sprejeli tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki so se na povabilo organizatorjev udeležili srečanja v Lukovici ob podpisu pogodbe.
 Produkcija: Peternet