English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Župani o skupnem razvoju območja

7. december 2011 - Župani občin, ki se povezujejo v Razvojnem partnerstvu središča Slovenije, so na svojem zadnjem letošnjem srečanju v Mengšu, 6. decembra 2011, pozornost posvetili predvsem uspešno izvedenim aktivnostim v letu 2011.

V iztekajočem letu 2011 je potekalo mnogo aktivnosti, med bolj odmevnimi je bila skupna predstavitev turistične ponudbe Srca Slovenije na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani. Pod skupno znamko Srce Slovenije je na sejmu sodelovalo preko 350 nastopajočih ponudnikov iz 9 občin. Komunikacijske aktivnosti so se v letu 2011 izvajale na vseh nivojih, rezultat tega pa je skupno objavljenih 900 člankov v različnih medijih. Srce Slovenije smo predstavljali tudi na številnih lokalnih in nacionalnih dogodkih. Z namenom informiranja domačinov in obiskovalcev o bogatem kulturnem življenju na območju Srca Slovenije je bil izdan koledar prireditev za leto 2011, v katerega je bilo vključenih 138 različnih institucij in 283 dogodkov in je bil med ljudmi zelo lepo sprejet.

Na področju vključevanja v evropske in nacionalne partnerske mreže so bili v letu 2011 potrjeni trije mednarodni projekti, skupno pa smo se vključili v 28 partnerstev, od katerih vsi rezultati še niso znani. Poleg naštetih in ostalih aktivnosti, opredeljenih v sprejetem programu dela za letošnje leto, je Center za razvoj Litija izvajal tudi vrsto dodatnih aktivnosti, ki so jih zahtevale razmere na terenu: koordinacijo in nadaljnji razvoj projekta Lokalna samooskrba v Srcu Slovenije, razvoj in upravljanje znamke Srce Slovenije, mreženje s šolami in vrtci na območju in Abrahamov ključ Srca Slovenije. Tudi v program dela RPSS za leto 2012 so vključene aktivnosti, ki prispevajo k utrjevanju skupne identitete območja, nastal pa je na podlagi usklajevanj z občinami.

Župani so na srečanju sklenili, da v letu 2012 zaradi okoliščin Srce Slovenije na sejmu Alpe-Adria: Turizem in prosti čas ne sodeluje kot regija partnerica. Namesto tega se bo Srce Slovenije predstavilo na dveh dogodkih v Arboretumu Volčji Potok, ki jih bo organiziral Center za razvoj Litija.

Imenovan je bil tudi nov Strokovno-upravljavski svet znamke Srce Slovenije, ki na strateški ravni usmerja zastavljene projekte in sprejema strokovne odločitve pri upravljanju znamke Srce Slovenije. Njegovo sestavo smo namreč želeli okrepiti z vključitvijo strokovnjakov iz ključnih področij delovanja znamke: naše okolje, podjetništvo in turizem.
 
  
V Mengšu so se na zadnjem letošnem srečanju sestali župani občin Razvojnega paretnerstva središča Slovenije

Produkcija: Peternet