English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Litija - mesto inovativnosti

RCL je v okviru projekta Litija - mesto inovativnosti konec aprila organiziral delavnice za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja in ozaveščanje pomena inovativnosti za dolgoročni razvoj šol in lokalnih skupnosti. Mojca Kodrič je z učenci in učitelji OŠ Litija ter dijaki Gimnazije Litija razmišljala zlasti o virih za črpanje inovacij ter inovacijskega novinarstva.


»Predstavitev inovacijskega novinarstva s strani izvajalke, Mojce Kodrič, zasluži najvišjo možno oceno. Prisotni na delavnici smo na izjemno inovativen, strokoven in duhoven način prejeli, ne samo znanje o področju, ki ga šolniki običajno ne obvladujemo, temveč tudi motivacijo in zagon, da bomo to vnesli v naše delo na vseh nivojih. Kot ravnateljica šole pa menim, da sem prejela, na eni strani potrditev strategij, vizije in poslanstva šole, na drugi strani pa dodatno znanje za vodenje in delo z največjim kapitalom – ljudmi. Vse izhaja iz človeka in se vrača k njemu nazaj in to je bodočnost naše družbe, da preživimo.«

Gabrijela Hauptman, ravnateljica OŠ Litija


Delavnica z učenci OŠ Litija, 21.4.2008.Delavnica z učitelji OŠ Litija, 23.4.2008.Delavnica z dijaki Gimnazije Litija, 24.4.2008.

Produkcija: Peternet