English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Preko 200 novih podjetij na VEM točkah Centra za razvoj Litija

6. december 2011 - Center za razvoj Litija na območju Srca Slovenije upravlja s tremi VEM točkami v Litiji, Domžalah in Grosupljem. V sklopu vseh treh VEM točk so naši sodelavci v letu 2011 izvedli že preko 1100 svetovanj potencialnim podjetnikom, podjetnikom začetnikom ali že delujočim podjetjem.

Preko sistema eVEM se je na vseh treh točkah registriralo 208 novih podjetij, od tega 184 samostojnih podjetnikov in 24 družb z omejeno odgovornostjo. V novoustanovljenih podjetnjih se je na novo zaposlilo 145 oseb. Za delujoča podjetja so najbolj aktualni postopki spremembe podjetja (preimenovanje, selitev sedeža podjetja, doregistracija dejavnosti, spreminjanje zakonitih zastopnikov), vlaganj zahtevkov za izdajo Identifikacijske številke za DDV ali prijave prostih delovnih mest. Za delujoče podjetnike smo v letu 2011 opravili kar 259 uspešno zaključenih postopkov. Na registracije in spremembe podjetij se velikokrat vežejo tudi postopki prijave podjetnika in njegovih družinskih članov v obvezna zavarovanja ter oddaja davčnih podatkov ob registraciji novega pravnega subjekta na DURS. Skupno smo letos uspešno izvedli 910 postopkov.

Uradne ure za podjetniško svetovanje in postopke preko eVEM portala v Litiji Center za razvoj izvaja trikrat tedensko, ravno tako smo trikrat prisotni v Domžalah in dvakrat tedensko v Grosupljem. Podjetnikom ob svetovanju ponudimo možnost vpisa v bazo elektronskih naslovov VEM točk, preko katere jih ažurno obveščamo o razpisih, zakonodajnih spremembah in podjetniških priložnostih tedensko v okviru elektronskega biltena Moj spletni priročnik. Trenutno je v bazi prejemnikov že več kot 1000 podjetnikov.

 

Za spodbujanje podjetniškega duha med najmlajšimi izvajamo tudi podjetniške delavnice v višjih letnikih osnovnih šol in na srednjih šolah, potencialne podjetnike na delavnicah informiramo o postopkih za ustanovitev podjetij in subvencijah, delujoče podjetnike pa usmerjamo pri določanju vizije in poslanstva podjetja, predavamo o aktualnih zakonskih spremembah ter uspešnem trženju njihovih proizvodov in storitev. Skupno se je 33 delavnic, ki so bile organizirane v okviru VEM točk v letu 2011, udeležilo 284 osnovnošolcev in dijakov, 78 potencialnih podjetnikov in 166 delujočih podjetnikov.

Uspešno deluje tudi poslovni portal Srca Slovenije, ki smo ga vzpostavili z namenom spodbujanja podjetništva na območju. Na enem mestu omogoča dostop do pomembnih vsebin za podjetnike. Obiščete ga lahko na naslovu: http://www.srce-slovenije.si/podjetnistvo/.
 
 
Center za razvoj Litija v okviru VEM točk organizira tako delavnice za mlade kot za že uspešne
delujoče podjetnike

Produkcija: Peternet