English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Poziv za projekte LAS bo kmalu zunaj

  Sredi junija bodo znani prvi rezultati izbire in potrditve lokalnih 

  akcijskih skupin s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo

  in prehrano, zato bo Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije v

  maju pripravila prvi poziv za izbor projektov na območju

  LAS za sofinanciranje v okviru ukrepa »izvajanje lokalnih

  razvojnih strategij« osi LEADER.

  Pozivu bodo priloženi podrobnejši kriteriji in merila ocenjevanja

  vlog, ki jih je sprejela LAS, izbrani projekti pa bodo morali izražati širši, regijski značaj. Potencialne prijavitelje vabimo, da spremljajo objave na spletni strani Centra za razvoj Litija in v lokalnih medijih.


Produkcija: Peternet