English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ko na RCL delamo na srčni pogon in trkamo na vrata dediščine

V spomladanskem času namenjamo na Centru kar veliko časa in energije v oblikovanje ter gradnjo blagovne znamke Srce Slovenije. Tako smo v torek, 22.4.2008, že drugič »staknili« glave na delavnici in s pomočjo strokovnjakinje mag. Ladeje Košir izoblikovali kriterije za kakovost in začeli razmišljati o trženju in promociji blagovne znamke Srce Slovenije.

 

V območju Srca Slovenije pripravljamo skupaj z devetimi občinami projekt Trkamo na vrata dediščine. Na delavnici smo pripravili temelje in metodologijo za pripravo mreže točk naravne in kulturne dediščine. Prav tako smo določili kriterije, ki določajo katera točka dediščine je dovolj kakovostna za vključitev v mrežo Trkamo na vrata dediščine. Kot rezultat vseh naših projektnih aktivnosti bomo konec poletja že lahko trkali na vrata dediščine.

 

  RCL-ovci v Tunjicah, 4. april 2008.

 

  Ladeja Košir, delavnica z ekipo RCL v Litiji, 22. april 2008.


Produkcija: Peternet