English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije sta se pridružili občini Ivančna Gorica in Šentrupert

8. november 2011 -Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije, v katerem je bilo doslej združenih 10 občin (Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi), sta se 7. novembra 2011 s podpisom aneksa pridružili še dve novi občini - Ivančna Gorica in Šentrupert.

Aneks k pogodbi o vzpostavitvi razvojnega partnerstva sta podpisala župan Dušan Strnad za Občino Ivančna Gorica in župan Rupert Gole za Občino Šentrupert, novi članici pa so s podpisom aneksov sprejeli ostali župani partnerstva. Novi pridruženi občini je pozdravil predsednik Razvojnega partnerstva središča Slovenije, Marjan Šarec, ki je povedal, da bo »vsaka od njiju v partnerstvo doprinesla svojo novo energijo in svojo voljo«, zato v bodoče pričakuje dobro sodelovanje.

Kot svojo skupno identiteto Razvojno partnerstvo središča Slovenije, ki ga je Center za razvoj Litija vzpostavil leta 2006, prepoznava znamko Srce Slovenije, ki geografsko združuje območje v obliki srca z geometričnim središčem Slovenije GEOSS kot središčno točko. Srce Slovenije na območju predstavlja izziv za preseganje lokalnosti in odpira nove možnosti, ki temeljijo na povezovanju in kreiranju skupnih zgodb.

Vsaka občina v partnerstvo prinese pomembne vsebine, hkrati pa imata župana novo pridruženih občin tudi sama velika pričakovanja od sodelovanja v razvojnem partnerstvu. Občina Šentrupert poudarja predvsem lokalno samooskrbo in ima na tem področju že mnogo rezultatov. Župan Rupert Gole je povedal, da so »prednosti pridružitve v partnerstvo v že razvitih programih, ki jih je Center za razvoj Litija razvijal več let, predvsem na področju lokalne samooskrbe skozi zadrugo Jarina, ki omogoča, da se hrana neposredno od kmetov proda v javne inštitucije, ker je nedopustno, da imamo svoje pridelke, hkrati pa zelenjavo in sadje uvažamo iz tujih dežel.« Župan je še omenil, da bodo tudi oni lahko v partnerstvo prenesli znanje in izkušnje, ki so jih pridobili z izvajanjem inovativnih projektov, predvsem na področju gradnje v lesu in lokalne samooskrbe z energijo.

Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica je izrazil pričakovanje za učinkovito sodelovanje predvsem na področju turizma, ekologije, kmetijstva, gospodarstva in podjetništva. "Načrtov imamo veliko in lažje jih bomo speljali, če bomo sodelovali s sosednjimi občinami. Razvijamo skupne projekte in s pomočjo znamke Srce Slovenije računamo, da bi naši občani lažje prodrli s svojimi izdelki in ponudbo," je povedal Strnad.

Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija, ki združuje občine v območnem razvojnem partnerstvu, je poudarila moč povezovanja za preseganje lokalizmov in pomen izmenjave izkušenj med občinami.

Na rednem delovnem srečanju območnega sveta, ki je sledilo uradnemu dogodku pridružitve novih občin, so župani in občinski koordinatorji obravnavali predlog programa dela Razvojnega partnerstva središča Slovenije za leto 2012. Program obsega projekte na področju podjetništva, turizma in okolja ter tri ključne horizontalne sklope: razvoj, upravljanje in promocijo znamke Srce Slovenije, vključevanje v evropske in nacionalne partnerske mreže in podpora delovanju partnerstva. Območni svet se je s programom seznanil, sklenili pa so, da ga bodo dokončno potrdili na decembrskem srečanju.

 
S podpisom aneksa k pogodbi o vzpostavitvi sta se Razvojnemu partnerstvu središča Slovenije pridružili občini Ivančna Gorica in Šentrupert (foto: Matej Šteh)

Produkcija: Peternet