English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izdali smo zloženko Srce Slovenije

Na Centru za razvoj Litija smo izdali novo turistično zloženko Srce Slovenije. Nastala je v okviru mednarodnega projekta Regiomarket. Vsebuje predstavitev turistične ponudbe geografsko zaokroženega območja Srca Slovenije. 

 

Opisane so zanimivosti in znamenitosti, saj želimo povezati tisto, kar obstaja na območju. Vzpodbuditi želimo zanimanje za obisk naših krajev. Ponosni smo na zloženko Srce Slovenije, ki je izšla v slovenskem jeziku in treh tujih jezikih: angleščini, nemščini in italijanščini.

 

Vendar pa je ta zloženka le začetek na poti prepoznavnosti našega območja in zanimivosti v Srcu Slovenije!


Produkcija: Peternet