English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Center za razvoj Litija na Evropskem tednu regij in mest - Open Days 2011

14. oktober 2011 - Open days v Bruslju je ključni letni dogodek, ki ga organizira Odbor regij skupaj z Evropsko komisijo – Generalnim direktoratom za regionalno politiko, Evropskim parlamentom, Predsedstvom Evropske unije ter 206 regijami in mesti iz 35 držav. Dogodek je odlična platforma za sodelovanje in mreženje ter izmenjavo znanja in izkušenj med evropskimi regijami in mesti, saj se ga udeleži okrog 6.000 udeležencev iz cele Evrope.

V okviru treh letošnjih tem (Europe 2020, Better delivery, Geography matters) smo se seznanili tudi z dobrimi praksami izboljšanja kakovosti življenja s pomočjo programov transnacionalnega sodelovanja, prihodnosti kohezijske politike, regionalnega planiranja ter predstavitve rezultatov študije »Regionalni izzivi 2020«.

Na dogodku, ki je v Bruslju potekal med 10. in 13. oktobrom 2011, sodelujejo lokalni, regionalni, nacionalni in evropski akterji odločanja, strokovnjaki in uradniki s področja lokalnega in regionalnega razvoja, predstavniki podjetij, bank, evropskih združenj ter novinarji. Letošnji program je obsegal 111 različnih delavnic s preko 600 sodelujočimi govorci. Obiskali smo delavnice na temo dobrih praks javno-zasebnih partnerstev s področja varstva okolja, inovativnosti in kreativnosti mest in regij, energetske učinkovitosti, strategij za trajnostno energijo in ruralnega transporta na redko poseljenih območjih.

Dogodek je bil organiziran ravno v obdobju aktualne razprave o predlogih Evropske komisije za nov zakonodajni okvir evropske kohezijske politike po letu 2013. Ključni cilj predlogov EK je povečati učinkovitost in dodano vrednost kohezijske politike ter njeno orientiranost v smeri konkretnih rezultatov. Hkrati gredo predlogi v smer večje poenostavitve na vseh nivojih upravljanja programov. Teritorialna kohezija naj zagotavlja uravnotežen razvoj bogate evropske teritorialne raznolikosti, regije in mesta pa naj bodo sposobni pretvoriti raznolikost v sredstvo, ki prispeva k trajnostnemu razvoju celotne Evropske unije. Kohezijska politika bo v glavnem še naprej investicijska politika, toda z večjo koncentracijo sredstev za manj razvite države članice in regije. Kohezijska politika bo imela ključno vlogo pri uresničevanju pametne, trajnostne in vključujoče rasti, kar so ključne prioritete nove evropske strategije »Europe 2020«. Omenjena strategija ima sedem naslovnih ciljev: zaposlitve, investicije v raziskave in razvoj, klimatske spremembe, obnovljiva energija in energetska učinkovitost, izobraževanje, socialna vključenost in boj proti revščini. Kohezijska politika bo imela glavno vlogo pri splošnem uspehu nove evropske strategije, zato mora najti večjo usklajenost z omenjenimi naslovnimi cilji.

Predstavljene teme nam bodo v pomoč pri usmerjanju sedanjega lokalnega in subergijskega razvoja, še posebej pa razvoja v prihodnjem programskem obdobju po letu 2013.
 
 
V Bruslju na dogodku Open Days smo se seznanili s ključnimi temami, ki bodo oblikovale evropski lokalni
in subregijski razvoj v prihodnjih letih (foto: http://ec.europa.eu)

Produkcija: Peternet