English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


RCL na TV - Utrip Srca Slovenije

S snemanjem prispevkov smo na Centru za razvoj Litija začeli s serijo oddaj Utrip Srca Slovenije, ki bodo govorile o našem razvojnem delovanju na območju občin od Kamnika do Litije. Naše razvojno delovanje lahko spremljate na regionalni televiziji ATV. Oddaje bodo predvidoma na sporedu vsak prvi petek v mesecu okrog devetih zvečer na ATV.

 

1. oddaja - NARAVNOST Z DEŽELE

 

V prvi oddaji smo obravnavali tematiko

prehranjevanja otrok z doma pridelano tradicionalno hrano ter možnosti trženja ponudbe kmetij, kar je del projekta Naravnost z dežele. Projekt pilotno izvajamo

v občini Dol pri Ljubljani, želimo pa ga razširiti tudi na druge občine razvojnega partnerstva. V oddaji smo predstavili mrežo ponudnikov s podeželja, ki je predstavljena na spletnih straneh www.nadezeli.si ter možnosti, ki jih razvija Jarina na 

področju oskrbovanja vrtcev in šol z domačo hrano.

 

 

2. oddaja - MEDNARODNI PROJEKTI

 

Gledalcem smo predstavili možnosti vključevanja v mednarodne projekte ter primer Interregovega 

projekta Regiomarket, v okviru katerega je nastala zloženka Srce Slovenije. Vključevanje v mednarodne projekte je del vizije RCL, saj prinaša veliko priložnost za trajnostni razvoj občin in območja kot celote. Z namenom navezovanja mednarodnih partnerstev na temo revitalizacije rudnika Sitarjevec se je udeležila razširjena ekipa RCL strokovne ekskurzije z obiskom jam in rudnikov na Češkem in Slovaškem.


Produkcija: Peternet