English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srcu Slovenije se uradno pridružujeta občini Šentrupert in Ivančna Gorica

22. september 2011 - Srcu Slovenije se pridružujeta občini Šentrupert in Ivančna Gorica. Občinski svet Občine Šentrupert je sklep o pristopu k Območnemu razvojnemu partnerstvu središča Slovenije sprejel na svoji redni seji 15. septembra 2011, občinski svet Občine Ivančna Gorica pa na seji 21. septembra 2011.

Razvojno partnerstvo središča Slovenije je bilo vzpostavljeno leta 2006, ko so se povezale občine Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Zagorje in Radeče. V lanskem letu sta se partnerstvu pridružili občini Domžale in Mengeš.

Srce Slovenije na območju predstavlja izziv za preseganje lokalnosti in odpira nove možnosti, ki temeljijo na povezovanju in kreiranju skupnih zgodb. Vsaka občina v partnerstvo prinese pomembne vsebine. Šentrupert ima veliko rezultatov in potencialov na področju samooskrbe z energijo, Ivančna Gorica pa je močna predvsem na področju samooskrbe s hrano. Potrditev na občinskih svetih v septembru je bila pomembna formalnost, obe občini pa že participirata pri izvajanju letnega programa razvojnega partnerstva.

 
             

Produkcija: Peternet