English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nagradni natečaj za šole - Trkamo na vrata dediščine

V lanskem letu je Občina Dol pri Ljubljani s projektom Trkamo na vrata dediščine uspešno kandidirala za pridobitev evropskih sredstev na razpisu za razvoj regij. Poleg Dola pri Ljubljani, ki je vodilni partner v projektu, vključuje projekt še 8 drugih partnerskih občin – Moravče, Trzin, Domžale, Komenda, Kamnik, Lukovica, Litija in Šmartno pri Litiji. Kot izvajalec druge faze vstopa v projekt tudi Center za razvoj Litija.


V prvi fazi projekta so bila za posamezne občine nabavljena igrišča za otroke ter počivališča, ki bodo nameščena ob posameznih točkah dediščine oziroma ob poti med njimi. Za sodelovanje v tej fazi projekta se niso odločile vse partnerske občine, zato pa bodo aktivnosti v nadaljevanju namenjene vsem.

Za razvoj točk dediščine je bil izbran Center za razvoj Litija, ki bo v obdobju do septembra 2009 obstoječo tematsko pot točk, ki so povezane v blagovno znamko Trkamo na vrata dediščine, dodatno nadgradil z materiali in vsebinami za uspešnejše trženje. Okrog točk dediščine bo skušal razviti tudi dodatno celovito turistično ponudbo, saj je veliko potencialov območja še neizkoriščenih. K projektu želimo dodati prenočišča s tradicijo in gostinsko ponudbo s poudarki na kulinaričnih posebnostih območja, ki bodo omogočala, da se popotniki tudi dlje zadržijo na območju. Projekt bomo povezali s konjeniškimi, pohodnimi in kolesarskimi potmi Posavskega hribovja pa tudi z ostalimi tematskimi potmi in turistično ponudbo na lokalnem nivoju. Verjamemo, da predstavljajo prav te vsebine dodano vrednost projekta, če bodo seveda ustrezno povezane in predstavljene. Poleg tega želimo podpreti obstoječe prireditve in razviti nove prireditve, ki bodo prispevale k oživljanju točk dediščine in preko njih pospeševati promocijo območja. V skladu s tem bomo razvili tudi nekaj dodatnih programov z namigi za izlete in počitnice. Poskrbeli bomo za ustrezno promocijo dediščine prek spletnih strani ter pospeševali vključevanje v slovenske in evropske mreže, saj menimo, da se lahko na ta način območje lažje in bolj učinkovito razvija.

Povezave predstavljajo pomembno regionalno javno turistično – rekreativno infrastrukturo, ki povezuje Ljubljano z izjemno, a premalo izkoriščeno naravno in kulturno dediščino. Hkrati pa projekt odkriva premalo poznano, a v slovenskem in tudi širše v evropskem prostoru izjemno naravno, kulturno in tehnično dediščino. Želimo, da postane projekt Trkamo na vrata dediščine celovit turistični produkt, ki bo v naše kraje pripeljal več energije in omogočil višjo blaginjo lokalnega prebivalstva ter hkrati omogočil razvoj turizma v regiji kot celoti.

 

Več informacij: Mija Jemec, Adela Ramovš


Produkcija: Peternet