English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Povezava s šolami za dvig kvalitete življenja v Srcu Slovenije

29. avgust 2011 - Ravnateljem vrtcev, osnovnih ter srednjih šol iz Kamnika in Domžal smo v sodelovanju z občinami predstavili lokalne vzgojno-izobraževalne programe: lokalna samooskrba s hrano v javnih ustanovah, tematske učne programe v naravi in podjetniške delavnice z učenci.

Center za razvoj Litija je že konec junija v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo na Geossu organiziral srečanje ravnateljev vrtcev, osnovnih ter srednjih šol območja Srce Slovenije. Predstavniki šol so si ob tej priložnosti ogledali tudi Pustolovski park Geoss, ki je svoja vrata odprl 1. julija in je edini pustolovski park v Osrednji Sloveniji. Konec avgusta smo v sodelovanju z občinami predstavitev programov za ravnatelje pripravili še v Kamniku in v Domžalah, v septembru pa načrtujemo tudi srečanje v Ivančni Gorici.

Nekatere šole in vrtce na območju Srce Slovenije z lokalno pridelano hrano že oskrbuje zadruga Jarina. Vodstvo javnih zavodov je bilo enotno, da je hrana iz lokalnega območja kakovostnejša in da je potrebno poiskati rešitve, kako z lokalno hrano še bolj prodreti v njihove kuhinje. Ravnatelji so se strinjali, da se zavzemajo za kratke oskrbovalne verige v šolah in vrtcih.

Predstavniki šol so bili navdušeni tudi nad tematskimi učnimi programi, ki se izvajajo v naravi. Udeleženci so bili mnenja, da je izkustveno učenje v naravi učinkovitejše od klasičnega v učilnicah, zato bodo vključili programe v svoje projektne dneve. Po mnenju predstavnikov šol smo se ljudje preveč oddaljili od narave, ki je za nas lahko obogatitev učnega okolja, v katerega je potrebno vključiti tudi starše.

Programe za spodbujanje podjetništva med mladimi Center za razvoj Litija že izvaja na nekaterih šolah na območju Srce Slovenije, v letošnjem šolskem letu pa se bodo v program vključile še dodatne šole, poseben interes je izrazil Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik.
 
   
V Kamniku, Domžalah in Ivančni Gorici je Center za razvoj Litija organiziral srečanja z ravnatelji
vrtcev,
osnovnih šol in srednjih šol

Produkcija: Peternet