English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razpisana sredstva za podporo turističnim prireditvam

V teh dneh je bil objavljen razpis, ki podpira organizacijo prireditev turističnih društev v letu 2008. Na ta način želi STO kot krovna slovenska turistična organizacija pomagati

turističnim društvom pri realizaciji prireditev, ki povezujejo

dediščino, naravne vrednote in doživetja ter bistveno prispevajo h kakovostni, celoviti in privlačni turistični ponudbi Slovenije.

 

Vsako turistično društvo lahko prijavi le eno prireditev, najvišji možni znesek podpore je 1.200 €. Med upravičenimi stroški lahko društva uveljavljajo stroške promocije prireditve, najema tehnične opreme in prostorov namenjenih za izvedbo prireditve ter izvajalcev programa. Društvo lahko uveljavlja stroške, ki so nastali od 1.1. do 28.11.2008. Rok za prijavo je 28. april 2008. Dodatne informacije lahko dobite tudi na spletnih straneh STO.


Produkcija: Peternet